logo

Публічна оферта

1. Визначення

1. В цьому документі нижчеприведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна і/або визначення) у наступних значеннях:

1.1. "Агент" – karabas.com.ua, уповноважене діяти на підставі укладених договорів з Принципалом з оформлення та продажу Квитків на Заходи.

1.2. "Ануляція" – видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж у Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. "Квиток" – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на бланку ticketspoint.com.ua, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд і інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.4. "Електронний квиток" – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, прізвище та ім'я Одержувача послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в точці/точках продажу в місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти.

1.5. "Бронь" – сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.6. "Період дії броні" – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.

1.7. "Замовлення" – один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем із Системи та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.8. "Захід" – культурно-видовищний захід, у тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред'явлення спеціального документа – Квитка та/або Електронного квитка.

1.9. "Організатор заходу" – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів. 1.10. "Оферта" – даний договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ticketspoint.com.ua), опублікований за електронною адресою ticketspoint.com.ua або доступний на вимогу покупця в точках продажу квитків.

1.11. "Покупець" – фізична або юридична особа, яка використовує послуги Агента з бронювання і оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.12. "Принципал" заходу – юридична особа або фізична особа-підприємець, який доручає Агенту взяти на себе зобов'язання з продажу Квитків Покупцям.

1.13. "Сервісний збір" – грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квитків за надавані Агентом послуги бронювання та оформлення квитків, нерозривно пов'язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Агента. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на квитку, традиційно – 5 % (п'ять відсотків), але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі, індивідуально установленому Агентом.

1.14. "Система" – автоматизована інформаційна система ticketspoint.com.ua – програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, що складається з web-порталу ticketspoint.com.ua і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) схоронність унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка).

1.15. "Субагент" – юридична особа або фізична особа-підприємець чи фізична особа, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і Субагентом.

1.16. "Точка продажу" – каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків як Агента, так і Субагентів Агента.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, в тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків у Агента юридичною особою оплата Квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунку, що виставляється Агентом.

2.5. Агент має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через інтернет-сайт ticketspoint.com.ua, так і в точках продажу, і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.